Objednání zboží

Veškeré objednávky podané prostřednictvím našeho internetového obchodu jsou závazné.
Odesláním elektronické objednávky stvrzujete, že jste se seznámili s platnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasíte. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku předání objednaného zboží prodávajícím poště k odeslání kupujícímu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí – kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, do té doby je stále vlastnictvím odesílatele. Vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k uchování jeho údajů souvisejících s nákupy. Tyto údaje jsou důvěrné.Zavazujeme se, že tyto informace budeme užívat jen pro účely svého obchodu. V ostatním se řídí práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Storno objednávky

Po závazném potvrzení objednávky je storno objednávky možné jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. 

Dodací podmínky

Zboží zasíláme poštou nejpozději do 7 pracovních dní, obvykle do 2 dnů. V případě, že některé z objednaného zboží je již vyprodáno, kontaktujeme kupujícího emailem nebo telefonicky. Je možné dohodnout dodání náhradního zboží.


Splatnost v případě platby předem je 7 dnů od objednávky. Objednávky v hodnotě nad 2000 Kč odesíláme pouze po uhrazení předem na účet. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na výslovné vyžádání kupujícího. Při opětovném odeslání balíčku na vyžádání účtujeme poplatek ve výši 100 Kč.

Způsob dopravy

Zboží zasíláme poštou nebo je možné jej po dohodě vyzvednout osobně na adrese provozovatele.

Dobírkou- objednané zboží zaplatíte při převzetí zásilky zaměstnanci České pošty


 

Upozornění:
V případě, že se zásilky zaslané kupujícímu na dobírku opakované vrací zpět jako nevyzvednuté, vyhrazuje si prodávající právo zasílat další objednané zboží pouze po předchozí úhradě převodem na bankovní účet.

 

Reklamace

Při prodeji použitého zboží prodávající ze zákona neodpovídá za vady, které se projeví později, než při převzetí zboží. Prodávající odpovídá podle § 616 odst. 1 obč. zák. pouze za vady, které prodávaná věc má již při převzetí (což musí kupující prokázat), přičemž se za takové vady nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení. Pokud se však vada vyskytne v prvních šesti měsících po převzetí zboží, musí prokazovat prodávající, že vada vznikla teprve po převzetí zboží - pokud to neprokáže, zákon stanoví v § 616 odst. 4 vyvratitelnou domněnku, že se jedná o vadu, která již existovala v době převzetí. Nejde však o záruku (tou je totiž odpovědnost za vady, které se projeví až po převzetí zboží). Veškeré existující vady na zboží uvede prodávající v informacích k nabízenému výrobku. Pokud jste obdržel/-la od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal/-la (neúmyslná záměna při balení výrobků) , zašlete nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný.

Záruka vrácení peněz

Vybrané zboží můžete do 14 dnů bez udání důvodu vrátit a my Vám vrátíme peníze za odmítnuté zboží. Příslušnou částku zašleme na účet nebo poštovní poukázkou. V takovém případě nám zašlete nevyhovující výrobek zpět. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Za zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze žádat vrácení peněz.

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území České republiky.

Závěr

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 

zpět
Copyright © 2008 Pozor pes! Hlinikove bezpectnostni cedulky! Dekoracni samolepky!|Hana Ondrušková :-)
Click for Brno, Česko Forecast